BORANG PENDAFTARAN PELAJAR ONLINE - SEKOLAH SRI SEREMBAN
PERHATIAN:
- Sila isi maklumat di bahagian A, B, C, D, E, F, G
- Sila isikan semua maklumat dengan lengkap.
- dan klik butang 'Hantar / Submit' di penghujung borang.
- Sila lampirkan semua salinan dokumen yang diperlukan bersama-sama slip pendaftaran ke pejabat sekolah atau pos ke BAHAGIAN PENDAFTARAN PELAJAR. Borang yang tidak lengkap bersama-sama dengan salinan dokumen tidak akan diproses.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
PERMOHONAN KE SEKOLAH
UNTUK KEMASUKKAN SESI
UNTUK DARJAH/TINGKATAN
SEKOLAH TERDAHULU
STATUS PEMOHON
B. MAKLUMAT PELAJAR
 Nama Pelajar*
 Nombor KP* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 No Surat Beranak (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tempat Lahir
 Tarikh Lahir
 Profil
 Warganegara
 Alamat
 Bandar
 Poskod
 Tel. Rumah
 Tel. Bimbit
 Email
 Pengangkutan ke Sekolah
 Penyakit/Alahan/OKU :


 Lain-Lain (Nyatakan)
 
 Klinik yang biasa dikunjungi untuk mendapatkan rawatan
 No.telefon Klinik
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
 Nama
 Nombor KP (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Pekerjaan
 Gaji (RM)
 Majikan
 Alamat Pejabat
 Tel. Rumah H/P :
 Tel. Pejabat Faks:
 Email
D. MAKLUMAT IBU
 Nama
 Nombor KP (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Pekerjaan
 Gaji (RM)
 Majikan
 Alamat Pejabat
 Tel. Rumah H/P :
 Tel. Pejabat Faks :
 Email
E. MAKLUMAT KELUARGA
** Sila nyatakan nama sekolah anak untuk rujukan pihak kami(nyatakan sekiranya anak pernah belajar di SRI)
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
F. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Bukan Penjaga)
 Nama
 Hubungan
 Nombor KP (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Alamat
 Tel. Bimbit
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN UPSR
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
Nama Sekolah
Tahun Peperiksaan
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
BAHASA MALAYSIA PENULISAN
BAHASA INGGERIS
SAINS
MATEMATIK
PEKA
FARDU AIN
2. PEPERIKSAAN LAIN (Jika ada. Contoh: SPM/PT3/Ujian Penggal Akhir)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
Mata Pelajaran Gred/Keputusan Band
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
No Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?
H. MAKLUMAT TAMBAHAN
Nyatakan tujuan menghantar anak ke sekolah ini
Saya ingin menghantar anak ke sekolah ini sehingga:
Pra Bestari Ya   Tidak  
Sekolah Rendah Tahun 1-6 Ya   Tidak  
Sekolah Menengah Tingkatan 1-5 Ya   Tidak  
Sumbangan anda kepada sekolah (Sila nyatakan sumbangan yang tuan/puan boleh berikan kepada sekolah sama ada dalam bentuk kepakaran atau kewangan)
Keperluan asrama (bagi pelajar sekolah menengah dari luar N.Sembilan) :
Adakah anda inginkan Asrama


Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.
Pihak SEKOLAH SRI SEREMBAN berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada tanpa sebarang notis.